Alkomaty

Alkomaty

Alkomat jest rzeczą niezbędną dla osób obchodzących się z bronią lub prowadzących samochody. Czy jest to myśliwy, czy strażnik leśny albo policjant. Każda z tych osób powinna mieć alkomat aby móc sprawdzić trzeźwość swoją lub kolegów, koleżanek po wczorajszych imieninach.

Dzięki pewnym odczytom alkomatów z naszej oferty, będą Państwo spokojnie mogli kontynuować jazdę autem lub polowanie. Alkomaty wymagają okresowej kalibracji aby zachować prawdziwość wyników. Nasza firma oferuje pierwszą kalibrację za darmo.