Alkomaty

Alkomaty

Alkomat jest rzeczą niezbędną dla osób obchodzących się z bronią lub prowadzących samochody. Czy jest to myśliwy, czy strażnik leśny albo policjant. Każda z tych osób powinna mieć alkomat aby móc sprawdzić trzeźwość swoją lub kolegów, koleżanek po wczorajszych imieninach.

Dzięki pewnym odczytom alkomatów z naszej oferty, będą Państwo spokojnie mogli kontynuować jazdę autem lub polowanie. Alkomaty wymagają okresowej kalibracji aby zachować prawdziwość wyników. Nasza firma oferuje pierwszą kalibrację za darmo.

Produkty na stronie

Produkty na stronie