20 listopada 2015 Komentarze (0) Myślistwo

Instytucja z tradycją: Polski Związek Łowiecki

Jeleń na rykowisku

W naszych artykułach wielokrotnie wspominaliśmy o myśliwych, instytucjach, które ich zrzeszają, opowiadaliśmy o obwodach łowieckich i innych ważnych kwestiach. Tym, co się przewija, a co tak naprawdę nigdy nie zostało w pełni wyjaśnione i należycie rozwinięte, jest Polski Związek Łowiecki (w skrócie PZŁ). Co to takiego jest? Jak zmieniały się nazwy? Jaka jest struktura PZŁ? Jakie są zadania PZŁ? Zapraszamy do lektury!

Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie z 13 października 1995 roku, każdy myśliwy musi być członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Zanim podejmiemy decyzję, żeby się gdzieś zapisać, dobrze jest wiedzieć wszystko (albo prawie wszystko). Dla tych, którzy nie wiedzą (albo wiedzą, ale chcą sobie odświeżyć), spieszymy z informacjami!

Polski Związek Łowiecki – co to takiego?

Zgodnie z wspomnianą wyżej (i wielokrotnie wcześniej) ustawą Prawo łowieckie, jest to:

Zrzeszenie osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.

Instytucja ta powstała już w 1923 roku w Warszawie, jednak wtedy nosiła nazwę Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich. W 1929 roku nazwa zmieniła się na Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich, żeby w 1936 roku przekształcić się w (ostateczną chyba) nazwę Polski Związek Łowiecki.

Struktura Polskiego Związku Łowieckiego

Na strukturę Polskiego Związku Łowieckiego składają się takie organy jak:

 • Zarząd Główny – organ zarządzający,
 • Naczelna Rada Łowiecka – ma za zadanie ustalanie planów i kierunków działalności PZŁ oraz realizowanie zadań statutowych,
 • Główny Rzecznik Dyscyplinarny (i okręgowi rzecznicy dyscyplinarni) – organy, które prowadzą dochodzenia,
 • Główny Sąd Łowiecki (i okręgowe sądy łowieckie) – organy orzekające w postępowaniach dyscyplinarnych,
 • Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego – najwyższa władza PZŁ. Tworzą go przedstawiciele kół łowieckich i członków niezrzeszonych w kołach łowieckich.

Nadzór nad działalnością PZŁ sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

Zadania Polskiego Związku Łowieckiego

Zadania (wynikające z ustawy Prawo łowieckie) Polskiego Związku Łowieckiego to:

 • Troska o rozwój łowiectwa, współdziałanie z administracją rządową i samorządową, parkami narodowymi, organizacjami społecznymi oraz jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i dziko żyjących.
 • Ustalenie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych.
 • Prowadzenie hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych.
 • Prowadzenie gospodarki łowieckiej.
 • Pielęgnowanie kultury i historii łowieckiej.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce łowieckiej.
 • Prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną.
 • Organizowanie szkoleń w zakresie łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego.
 • Czuwanie nad przestrzeganiem prawa, zasad etyki, tradycji i obyczajów łowieckich przez wszystkich członków PZŁ.
 • Współpraca z zagranicznymi organizacjami o podobnym zakresie zainteresowań.

Polski Związek Łowiecki w praktyce

Na stronie internetowej PZŁ (tutaj) można śledzić bieżące informacje na temat działań, które zostały podjęte przez myśliwych, a tych (myśliwych) jest całkiem sporo. Ze strony głównej dowiadujemy się, że w marcu 2014 roku do PZŁ należało 11 076 myśliwych, z czego 4 076 dołączyło w ostatnim sezonie. Wynik ten pozwala optymistycznie patrzeć na przyszłość myślistwa w Polsce. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie tak samo albo jeszcze lepiej.

A Ty, jesteś już myśliwym czy dopiero się przymierzasz do wstąpienia w szeregi Polskiego Związku Łowieckiego?

Darz Bór!

Daniel Król

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *