12 listopada 2015 Komentarze (0) Myślistwo

Jak pomóc zwierzynie zimą? O poletkach łowieckich

Paśnik

Wielkimi krokami zbliża się zima, za nami pierwsze nocne przymrozki, przed nam kolejne. Nastał więc idealny czas na to, aby uświadomić sobie, jakie działania myśliwi podejmują w zakresie dokarmiania zwierzyny. Pora także odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my także powinniśmy zwierzęta dokarmiać? O tym wszystkim przeczytacie w dzisiejszym artykule. A o czym jeszcze? Co to jest poletko łowieckie? Jakie są typy poletek łowieckich? Co należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu poletka? Co uprawia się na poletkach łowieckich? Zapraszamy do lektury!

Myśliwi nie zajmują się wyłącznie polowaniem na zwierzynę. To podkreślaliśmy już wielokrotnie. Oprócz tego, dbają także o prawidłowy rozwój gospodarki łowieckiej i wiele innych kwestii. Jedną z nich jest aranżacja poletek łowieckich. Co to takiego jest?

Poletka łowieckie – co to takiego?

Poletka łowieckie to obszary obsiane (albo obsadzone) roślinami, które stanowią pokarm dla zwierzyny leśnej.
Aranżowanie poletek łowieckich ma na celu poprawę dostępności pokarmu dla zwierzyny łownej, ale także ograniczenie szkód łowieckich na pobliskich obszarach rolniczych.

Typy poletek łowieckich

Wyróżnia się następujące typy poletek łowieckich:

 • Poletko produkcyjne – jego celem jest uzyskanie nasion, bulw, snopówki lub siana (a więc głównie roślin pastewnych), które zimą są wykorzystywane do zaopatrywania paśników.
 • Poletko zaporowe – jego celami są: zatrzymanie zwierzyny w łowisku, ograniczenie liczby szkód łowieckich, a także zmniejszenie śmiertelności zwierzyny, która migruje.
 • Poletko zgryzowe (ogryzowe) – uprawia się na nim krzewy oraz drzewa liściaste, których niedobór występuje na określonym obszarze, mają one na celu zapewnienie różnorodnej bazy żerowej dla zwierzyny.

Oprócz wymienionych typów poletek, wyróżnia się także:

 • Buchtowiska (pasy zaporowe) – zlokalizowane w lesie, na drogach prowadzących do pól uprawnych; wykłada się na nich (zależnie od pory roku) ziarna albo bulwy. Mają na celu zatrzymanie zwierzyny w łowisku i ograniczenie szkód rolniczych.
 • Łąki przyleśne i śródleśne – rosną na nich zioła, które stanowią podstawowy składnik pokarmu saren i jeleni. Wymagają jednak wielu zabiegów melioracyjnych i agrotechnicznych. Powinno się także dopilnować, żeby przeważały na nich miękkie trawy podszytowe, ponieważ to one stanowią najlepszy pokarm dla zwierzyny.
 • Paśniki – konstrukcje z dwustronnie spadzistym dachem, w których umieszczany jest pokarm dla zwierzyny.
 • Lizawki – mają na celu dostarczenie zwierzynie odpowiedniej ilości soli, która jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesów życiowych. Umieszczane są najczęściej w okolicach paśników. Jedna lizawka powinna przypadać na około 5 osobników.

O zakładaniu poletek

Zanim zdecydujemy się założyć poletko łowieckie, musimy: zorientować się w rozmieszczeniu okolicznych kompleksów leśnych, rzek, autostrad, dróg i zabudowań. Oprócz tego, jedną z najważniejszych kwestii jest współpraca z sąsiadującymi obwodami łowieckimi (nie tylko w tym zakresie).
Najlepszym rozwiązaniem wydaje się być szachownica, a więc takie rozmieszczenie, które obejmie obszar całego obwodu łowieckiego. Dlaczego? Zwierzęta leśne, bowiem, mają silne poczucie więzi z zajmowanym terytorium i rzadko migrują.

Podaje się dwie zasady, które odgrywają kluczową rolę przy aranżowaniu poletek:

 1. na każde 1000 ha powierzchni leśnej powinno przypadać 5 ha poletek łowieckich,
 2. na każde 1000 ha powierzchni (w przypadku obwodów typowo polnych) powinno przypadać około 2 ha poletek łowieckich.

Co najczęściej uprawia się na poletkach łowieckich?

Na poletkach łowieckich najczęściej uprawia się takie rośliny jak:

 • kukurydzę czerwoną,
 • jarmuż,
 • kapustę,
 • rzepik ozimy,
 • rzepę ścierniskową,
 • czarną rzodkiew,
 • czarne proso,
 • żyto stuletnie,
 • malwę pastewną,
 • koniczyny,
 • lucerny,
 • łubin,
 • bobik,
 • groch,
 • akację,
 • śliwę wiśniową,
 • żarnowiec miotlasty.

Czy wszystkie zwierzęta należy dokarmiać?

Kiedy zbliża się zima, wiele osób staje przed dylematem: dokarmiać zwierzęta czy nie dokarmiać? Znajdzie się sporo argumentów zarówno za, jak i przeciw takiej działalności.
Większość gatunków, które żyją w Polsce jest na tyle dobrze przystosowanych do życia w panujących tutaj warunkach pogodowych, że z powodzeniem same wyszukują sobie jedzenie, nawet w mroźną zimę. Oczywiście, znajdą się także gatunki, którym takie poszukiwania sprawiają większą trudność i tym należałoby pomóc. Co to za gatunki? Są to zwłaszcza kuropatwy i bażanty, rzadziej (zależnie od położenia geograficznego) zające i sarny.

A Wy dokarmiacie zwierzęta?

Darz Bór!

Daniel Król

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *