18 maja 2023 Komentarze (0) Myślistwo

Myślistwo i łowiectwo – czy to to samo?

Myśliwy z psem

Terminy łowiectwo i myślistwo często używane są zamiennie. Prawdą jest, że oba słowa odnoszą się do podobnego obszaru wiedzy i działalności człowieka, jednak różnica między nimi jest zasadnicza. Jaka jest różnica? Jakie są cele łowiectwa i jak się je realizuje? O czym musi pamiętać dobry myśliwy? Na koniec – co to znaczy etycznie, czyli ponownie o noktowizji.

Łowiectwo – zakres i cele.

Łowiectwo jest dziedziną gospodarki, która obejmuje planowe gospodarowanie zwierzyną łowną, przy zachowaniu zasad ekologii oraz gospodarki leśnej i rolnej. Łowiectwo dąży do optymalizacji liczebności i kondycji populacji dzikich zwierząt.

Cele łowiectwa to przede wszystkim:

 • ochrona i dbanie o zachowanie różnorodności gatunków dzikiej zwierzyny,
 • kształtowanie i ochrona środowiska w celu poprawienia warunków bytowania zwierzyny,
 • uzyskiwanie i utrzymywanie możliwie najwyższej kondycji poszczególnych gatunków,
 • pozyskiwanie zwierzyny do obrotu gospodarczego,
 • kultywowanie tradycji, kultury, przestrzeganie zasad etyki łowieckiej.

Powyższe cele łowiectwa realizowane są poprzez:

 • dokarmianie zwierząt (szczególnie w okresie zimowym),
 • odstrzał selekcyjny (osobniki chore, redukcja zagęszczenia),
 • sadzenie drzew, zakładanie wodopojów i kąpielisk,
 • introdukcje (wprowadzanie nowych gatunków),
 • walkę z chorobami i pasożytami,
 • wyznaczanie i przestrzeganie okresów ochronnych,
 • walkę z kłusownictwem,
 • przestrzeganie zasad etyki łowieckiej.

Myślistwo a łowiectwo.

Myślistwo wchodzi w zakres łowiectwa, obejmuje całokształt działań związanych z wykonywaniem polowania, a więc wiedzę i umiejętności; to wszystko w zgodzie z prawem i etyką łowiecką. W tym miejscu (skoro już mowa o polowaniu i etyce łowieckiej jednocześnie) nie wypada nie wspomnieć o kwestii etycznych polowań.
Temat ten jest trudny, wiele osób poddaje wątpliwości stwierdzenie, jakoby polowanie w ogóle mogło być etyczne, wszak jakby nie patrzeć, jest to zabijanie zwierząt. Jeżeli zagłębimy się w temat i porozmawiamy z myśliwymi, dowiemy się, że zwierzęta, które mają zostać pozyskane, uprzednio podlegają odpowiedniej selekcji, która pozwala strzelać do zwierząt słabych, chorych i takich, których jest po prostu dużo i polowanie na nie w żaden sposób nie zaszkodzi istnieniu populacji.

Do najważniejszych zasad, których myśliwy musi przestrzegać podczas polowania należą:

 • polowanie wyłącznie na uznane za gatunki łowne,
 • przestrzeganie okresów ochronnych, metod i terenów, na których można polować,
 • rozpoznanie zwierzyny przed oddaniem strzału,
 • wstrzymanie się przed pozyskaniem zwierzyny, której populacja jest zagrożona,
 • polowanie dla przyjemności, wynikającej z obcowania z przyrodą, nie dla zysku.

Noktowizja w myślistwie. Etycznie czy niekoniecznie?

Jak pisaliśmy w artykule o etyce łowieckiej, kwestia noktowizji w myślistwie jest dyskusyjna. Zwolennicy podejścia tradycyjnego wykluczają stosowanie wszystkich urządzeń, które wykorzystują promieniowanie podczerwone, zaś zwolennicy podejścia bardziej nowoczesnego uważają, że zakazane są wyłącznie nakładki na broń, które ułatwiają namierzenie celu i oddanie strzału, a lornetki noktowizyjne i inne urządzenia, służące do obserwacji nie tylko nie są zakazane, ale przede wszystkim są niezwykle przydatne.
Tak jak poprzednio, tak i dziś, jedyne, co możemy polecić, to zgodność z własnym sumieniem i zasadą, że dobre, etyczne, polowanie nie tylko sprawia przyjemność myśliwemu, ale także okazuje szacunek szeroko pojętej przyrodzie.

Darz Bór!

Daniel Król

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *