Kalendarz polowań

Spis treści

styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzieńCały rok
  • Jelenie szlachetne:

byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15 stycznia

  • Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta do 15 stycznia

  • Daniele:

byki cały miesiąc a łanie i cielęta do 15 stycznia

  • Sarny:

kozy i koźlęta do 15 stycznia

  • Muflony:

tryki cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15 stycznia

  • Tchórze i kuny

  • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  • Piżmaki

  • Zające szaraki i dzikie króliki:

tylko w drodze odłowu, do 15 stycznia

  • Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

  • Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu, do 15 stycznia

  • Gęsi:

gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do 15 stycznia, a zbożowe i białoczelne na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31 stycznia

  • Jelenie szlachetne:

byki i cielęta

  • Muflony:

tryki

  • Tchórze i kuny

  • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  • Piżmaki

  • Bażanty:

koguty

 • Tchórze i kuny

 • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

 • Piżmaki

  • Piżmaki:

do 15 kwietnia

 • Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  • Sarny:

kozły od 11 maja

 • Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  • Sarny:

kozły

  • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

od 1 czerwca

  • Sarny:

kozły

 • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  • Jelenie szlachetne:

byki od 21 sierpnia

  • Sarny:

kozły

  • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  • Piżmaki:

od 11 sierpnia

  • Kaczki:

krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice, od 15 sierpnia

  • Łyski:

od 15 sierpnia

  • Gołębie grzywacze:

od 15 sierpnia

  • Jelenie szlachetne:

byki

  • Sarny:

kozły

  • Borsuki

  • Tchórze i kuny

  • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  • Piżmaki

  • Kuropatwy:

do 11 września

  • Słonki:

od 1 września

  • Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

  • Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne: od 1 września

 • Łyski

 • Gołębie grzywacze

 • Jarząbki

  • Jelenie szlachetne:

byki, łanie i cielęta

  • Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta

  • Daniele:

byki, łanie i cielęta

  • Sarny:

kozy i koźlęta

  • Muflony:

tryki, owce i jagnięta

  • Borsuki

  • Tchórze i kuny

  • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  • Piżmaki

  • Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

  • Kuropatwy:

do 21 października, a w drodze odłowu cały miesiąc

  • Słonki

  • Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

  • Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne

 • Łyski

 • Gołębie grzywacze

 • Jarząbki

  • Jelenie szlachetne:

byki, łanie i cielęta

  • Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta

  • Daniele:

byki, łanie i cielęta

  • Sarny:

kozy i koźlęta

  • Muflony:

tryki, owce i jagnięta

  • Borsuki

  • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  • Tchórze i kuny

  • Piżmaki

  • Zające szaraki i dzikie króliki:

również w drodze odłowu

  • Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

  • Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu

  • Słonki

  • Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice

  • Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne

 • Łyski

 • Gołębie grzywacze

 • Jarząbki

  • Jelenie szlachetne:

byki, łanie i cielęta

  • Jelenie sika:

byki, łanie i cielęta

  • Daniele:

byki, łanie i cielęta

  • Sarny:

kozy i koźlęta

  • Muflony:

tryki, owce i jagnięta

  • Tchórze i kuny

  • Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

  • Piżmaki

  • Zające szaraki i dzikie króliki:

również w drodze odłowu

  • Bażanty:

koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

  • Kuropatwy:

tylko w drodze odłowu

  • Słonki:

do 21 grudnia

  • Kaczki:

kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice: do 21 grudnia

  • Gęsi:

gęgawy, zbożowe i białoczelne: do 21 grudnia, na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego wielkopolskiego i dolnośląskiego cały miesiąc

  • Łyski:

do 21 grudnia

  • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze

  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe)

na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec

  • lisy

na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok

  • piżmaki

na terenach rybackich obrębów hodowlanych

  • dziki – odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki

za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku